HASTA HAKLARI

Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkı, en temel insan hakkıdır!

Merkezimiz sizler için bu sağlık hizmetini Resmi Gazete'de yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde açıklanan hasta haklarını ve ihtiyaçlarını esas alarak sunmaktadır.

Tıbbi Özen Görme Hakkı

Doktorlarımız ve sağlık hizmeti verecek diğer personellerimiz durumunuzun gerektirdiği tıbbi özeni size göstereceklerdir.

Bilgi Alma Hakkı

Doktorunuz veya sağlık hizmeti veren diğer personel tarafından sağlık durumunuz, uygulanacak tedaviler ve riskleri, tedavi süresince karşılaşabileceğiniz zorluklar ile ilgili bilgi alma hakkınız vardır.

Personeli Tanıma Hakkı

Talebiniz halinde, sağlık hizmeti verecek olan doktorların ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tedaviyi Reddetme Hakkı

Sunulan tedavinin devam etmesini onaylayabildiğiniz gibi veya tedavinin sonlandırılmasını da isteyebilirsiniz.

Kayıtları İnceleme Hakkı

Size ait, sağlık durumunuz ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, inceleyebilir ve bir suretini alabilirsiniz.

Mahremiyete Saygı ve Bunu İsteme Hakkı

Doktorunuz veya sağlık hizmeti veren diğer personel tarafından yalnız olarak muayene edilmeyi isteme hakkınız olduğu gibi tıbben sakınca olmayan hallerde yanınızda bir yakınınızın bulunmasını da isteyebilirsiniz.

Bilgilerin Gizli Tutulmasını İsteme Hakkı

İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; sağlık durumunuz hakkında kendinize, ailenize veya yakınlarınıza bilgi verilmemesini isteyebilirsiniz.

Gizliliği bildirdiğiniz takdirde, sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

Güvenliğinizin Sağlanmasını İsteme Hakkı

Güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkınız vardır.

Sizin ve yakınlarınızın can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri tarafımızdan alınmıştır.

  • Bizden yardım isteyebilirsiniz ve bu isteğinizin için de en kısa zamanda size yanıt vermemizi bekleme hakkınız vardır.

  • Aileniz veya vasiniz aracılığı ile bile olsa, olan yanlışlıkları bize iletme hakkınız vardır.

    İlettiğiniz yanlışlıkları şikayetin dile getirilmesi olarak kabul ederiz ve size verilen bakım, hizmet bundan hiçbir şekilde etkilenmez.

  • Merkezimizin Hasta İlişkileri ve Hasta Hakları Bölümü ile çözemediğiniz bir probleminizin veya iletmek istediklerinizin olması durumunda her an temas kurabilirsiniz

Yukarıda yer alan maddeler, merkezimizde kaldığınız sürede size en iyi hizmeti vermemize yardımcı olacak haklarınız ve sorumluluklarınızı içeren bir özettir.

randevu ve bilgi hattı