EKİBİMİZ

Uzm.Dr. Aytekin  AKKAN
 
Doğum  Yeri  ve  Tarihi:  Kayseri  /  1969
Mezun  Olduğu  Okul:  İstanbul  Üniversitesi  Cerrahpaşa  Tıp  Fakültesi  /  1992
Uzmanlık:  İstanbul  Üniversitesi   Cerrahpaşa  Tıp  Fakültesi  /  2002
Kurumda  Çalışma  Şekli:  Kadrolu  Tam  Gün